top of page

algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden vormen de basis van onze dienstverlening. Wij staan er volledig achter en verbinden ons ertoe deze strikt na te leven. Bij Profledz geloven we in eerlijkheid, transparantie en een optimale klantbeleving. Uw tevredenheid staat bij ons voorop, en wij zijn beschikbaar voor eventuele vragen. Bedankt voor uw vertrouwen in Profledz.

Algemene Voorwaarden Profledz

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ProFledz en haar klanten.

2. Bestellingen en Levering

2.1 Bestellingen worden geplaatst via de officiële website van Profledz.

2.2 Het Bedrijf streeft ernaar bestellingen binnen een redelijke termijn te leveren.

3. Prijzen en Betaling

3.1 Alle prijzen zijn vermeld in euro's en zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

3.2 Betaling dient te geschieden op de manier zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

4. Annulering en Terugbetaling

4.1 De klant heeft het recht om een bestelling te annuleren vóór de verzending, met inachtneming van de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld op de website.

4.2 Terugbetalingen worden binnen een redelijke termijn verwerkt en uitgevoerd volgens het geldende terugbetalingsbeleid van Profledz, dat houd in dat de betaling word terug geboekt binnen 3 dagen nadat het product weer terug in ontvangst is genomen.

5. Garantie

5.1 Profledz biedt garantie op haar producten volgens de geldende wettelijke bepalingen. Details hierover zijn beschikbaar op de website.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade.

6.2 De aansprakelijkheid van het Bedrijf is beperkt tot het bedrag dat door de klant is betaald voor het betreffende product of de betreffende dienst.

7. Klachten

7.1 Klachten dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking schriftelijk aan het Bedrijf te worden gemeld.

bottom of page